arrow arrow
SZABLONY GRAFICZNE:
PLUGINY:

Podstawowa konfiguracja

Po zainstalowaniu pluginu Twoi klienci mogą negocjować ceny na każdy produkt, jednak w ustawieniach wtyczki istnieje opcja, za pomocą której ustalamy, które produkty mają mieć możliwość negocjacji ceny. Jeśli opcja ta jest nieustawiona, negocjować można każdy produkt, a przy jej pomocy mażemy wprowadzić ograniczenie umożliwiające negocjowanie tylko w wybranych produktach. W celu ułatwienia wyboru tych produktów zdecydowaliśmy, że nasze rozwiązanie oprzemy na dynamicznych grupach produktowych Shopware. Więcej o tych grupach przeczytać można w dokumentacji Shopware.

W tej części instrukcji zrobimy dwie rzeczy, najpierw utworzymy dynamiczną grupę produktową obejmującą produkty, których cena przekracza 10€, a następnie przypiszemy ją do naszego pluginu.

W celu utworzenia dynamicznej grupy produktów wybierz z menu "Kataloge" a następnie "Dynamische Produktgruppen"

Następnie przy pomocy przycisku "Produktgruppe anlegen" utwórz nową grupę, nadaj jej nazwę np. "Price Negotiator" i ustaw warunek Preis Größer als 10

Wróć do swoich wtyczek wybierając kolejno z menu Einstellungen ‑> System ‑> Plugins

Odnajdź na liście nasz plugin i przejdź do jego konfiguracji

Z listy wybierz naszą nowo utworzoną grupę produktów, zapisz ustawienia przy pomocy przycisku Einstellungen i to wszystko! Możesz rozpocząć negocjację!