arrow arrow
SZABLONY GRAFICZNE:
PLUGINY:

Zaawansowane sortowanie

Dzięki tej wtyczce administrator sklepu ma wpływ na kolejność sortowania produktów w kategoriach.

Za pomocą interface obsługującego Drag&Drop administrator może ustalić kolejność produktów w nowym typie sortowania ‑ Positions. Znacznie poprawia zarządzanie produktami, umożliwiając szybkie ustawianie kolejności wyświetlania produktów tylko za pomocą myszy.

Rozszerzenie AdvancedSort rozszerza funkcjonalność Shopware i zapewnia administratorowi sklepu możliwość zmiany kolejności produktów i obsługi kategorii w wydajny i oszczędzający czas sposób. Dzięki temu rozszerzeniu administrator może organizować produkty w kategorie, przeciągając je i upuszczając z jednej pozycji na drugą. Pozycje innych elementów zmieniają się dynamicznie, gdy produkt jest przesuwany po liście, a po zwolnieniu myszy i zapisaniu nowej kolejności produkty przyjmą przesunięte pozycje.

Pozycje produktów z kategorii końcowych są dziedziczone do głównych kategorii, dlatego też ustawiając kolejność na krańcowych kategoriach, masz wpływ także na kolejność produktów w głównych kategoriach.