arrow arrow

Migracja z różnych platform e-commerce do Shopware

Przeprowadzamy migracje danych na Shopware z innych platform e-commerce takich jak Magento, WooComerce, Shoper, PrestaShop, Shopify, Virtuemart lub innych.

Nasze usługi:

  • opracowywanie koncepcji migracji danych,
  • projektowanie i realizacja narzędzi wspierających migrację,
  • nadzór nad jakością i bezpieczeństwem migracji,
  • kompleksowa realizacja złożonych projektów migracyjnych.
Shopware 6 - migracja Pracujmy razem
Shopware 6 - migracja

Migracja danych jest jednym z zagadnień, które występuje w większości realizowanych przez nas projektów. Oznacza to konieczność zaplanowania i wykonania szeregu istotnych czynności, których wykonanie jest warunkiem koniecznym do funkcjonalnego uruchomienia nowego sklepu internetowego.

Shopware 6 - migracja - infografika
Shopware 6 - migracja

Pierwszym krokiem jaki realizujemy podczas migracji danych do nowego systemu e‑commerce opartego o Shopware jest określenie zakresu oraz struktury danych. Następnie dane są odpowiednio weryfikowane oraz przygotowywane do migracji na platformę Shopware. W kolejnym kroku przeprowadzamy migrację testową oraz wykonujemy testy akceptacyjne. W ostatnim kroku przeprowadzamy migracje danych do docelowego środowiska produkcyjnego.