arrow arrow

Integracje Shopware

z systemami ERP, CRM, PIM, SAP, marketplace, firmami kurierskimi

Internet of things oferuje ogromne możliwości. Interfejsy Shopware API umożliwiają integrowanie się z innymi systemami jak ERP, CRM, PIM, do integracji z marketplaces, do integracji z firmami kurierskimi oraz dostawcami płatności, umożliwia także bezpieczne udostępnianie platformy sklepowej w celu łączenia urządzeń z klientami oraz dla prowadzenia sprzedaży w różnych kanałach sprzedaży. 

Shopware 6 to oprogramowanie, w którym konsekwentnie stosuje się podejście API-First. W porównaniu z innymi systemami Shopware 6 ma tą zaletę, że wszystkimi funkcjami sklepu można sterować również poprzez API.

Shopware - Integration Portfolio
Shopware 6 - integracje - infografika
Shopware - Integration

W Shopware 6 mamy do dyspozycji trzy oparte na protokole HTTP interfejsy API Rest, z których każde ma swoje indywidualne zastosowanie:

Admin API

Głównym celem Admin API jest zarządzanie Twoim sklepem. Oznacza to operację CRUD dla wszystkich podmiotów, a także administrowanie przesyłaniem zasobów. Interfejs Admin API jest konsekwentnie używany przez nową administrację opartą na Vue.js. Możesz korzystać ze wszystkich ustawień i funkcji administracji poprzez Admin API. Umożliwia to tworzenie niestandardowych interfejsów dla działań administracyjnych, na przykład widoku otwartych zamówień, które mają zostać wysłane.

Sync API

Endpoint Sync jest częścią interfejsu API administratora i jest przeznaczony do importowania i eksportowania dużych ilości danych. Długotrwałe procesy są wykonywane w tle za pośrednictwem usług kolejkowania wiadomości.

Sales Channel API 

Zapewnia typową funkcjonalność witryny sklepowej. Ten endpoint spełnia wszystkie wymagania dotyczące podłączenia niestandardowego interfejsu sklepu, punktu sprzedaży lub dowolnego innego kanału sprzedaży. Umożliwia komunikację ze sklepem lub z usługami stron trzecich, takimi jak Instagram lub Facebook. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie zupełnie nowych koncepcji sprzedażowych z wykorzystaniem platformy Shopware.